Vedení:
- účetnictví
- mezd
         pro fyzické i                   právnické                       osoby  

Zpracování je prováděno v systému Money S3. 
Možnost on-line účetnictví s doklady předanými v elektronické podobě.
 -  Více než 20 let praxe v oboru.
 -   Individuální přístup